Pampeliška přání
Přibližte se k naplnění svých přání tím, že jim dáte konkrétní podobu.Využít k tomu můžete -
      Pampelišku přání :) 
Facebook
Věštírna u Anny

výklad karet - regenerace - osobní rozvoj- meditace

 

 

  „Vše, co nám do života vchází, vchází v zájmu nejvyššího Dobra,

v zájmu našeho Poznání. Proto se nemusíme ničeho bát,

 

 

 ale vše musíme přijímat s Láskou, neboť všechno je dobré.

Nejsme oběti života, ale jeho žáky.”

 

 
Bez ohledu na naše kulturní a rodinné předurčení, nastanou v životě každého z nás chvíle, kdy se ocitneme ve stavu „prostém strachu”. Denně se cvičíme v umění komunikace, jejíž úspěšnost je založena na víře v sebe sama a na schopnosti vhledu, který proniká pod povrch věcí. Přitom bychom ze sebe měli vyzařovat ničím nepodmiňovanou lásku prodchnutou moudrostí a využívat osobní moci a vůdčích schopností k tomu, abychom tentýž proud vnitřní síly probudili i v druhých. Jen díky životním lekcím a výzvám, kterých se nám dostává, a lekcím, které udělujeme druhým, odhalujeme sami v sobě sílu své víry a hloubku své duchovnosti. A právě tyto zkušenosti nám dovolují vstupovat do vztahů mnoha podob. U všech aspektů transformace jsme postavení tváří v tvář účinkům toho, co zapříčiňujeme. Proto musíme uskutečňovat tvořivé změny, které lidské prožitky očistí tak, že z nich zůstane jen smysluplné jádro, a tím se objasní jejich smysl. Takové nové vnitřní rovnováhy může být dosaženo jen jejich spravedlivým zhodnocením. Cestou introspekce, meditace a důvěry ve zkušenosti, které v těchto stavech učiníme, jsme schopni nasměrovat svůj život pozitivnějším a šťastnějším směrem. Tak pronikneme do oblastí, kde můžeme projevovat svou osobní sílu a charisma, což nám dovolí zpřetrhat pouta, která nás svazují a omezují. Popření starých vzorců chování a myšlení nás donutí odpoutat se a vykročit vpřed. Jen takto můžeme zakusit stav odpoutanosti. Na cestě za odpoutáním a nelpěním je potřeba přijmout všechny své prožitky a zkušenosti s vědomím, že také ony

jsou součástí naší bytosti. Tento proces vnitřního smíření nám pomůže znovu nabýt smyslu pro humor a podívat se svým vnitřním démonům do očí s pocitem jistoty a vnitřní rovnováhy. Díky svému smyslu pro humor a vyrovnanosti se můžeme stát znovu sami sebou tím, že popřeme všechno, co je v nás hrané a nepravdivé. Jakmile se takto ke svému nejvnitřnějšímu „já” probudíme, začneme vyzařovat sebeúctu a sebedůvěru. Pomalu tak dospějeme k rozhodnutí opustit staré a známé světy a projdeme branami do světů nových. Pokud svá rozhodnutí činíme na základě toho, co považujeme vnitřně za správné, a ne podle toho, co se od nás očekává, dovolíme, aby se v nás probudily přirozené schopnosti vytvářet nové formy, ale i nadání stimulovat a motivovat všechny kolem sebe k týmové práci a k partnerství tam, kde je spolupráce potřeba. Pokud využijeme svého přesného úsudku a pohlédneme na svou osobní „historii” jako na celek, který dotváří všechny naše vztahy i pracovní zkušenosti, jsme schopni proměnit svého vnitřního soudce v pouhého spravedlivého svědka. Jakmile se nám podaří překonat své sebekritické hodnocení a budeme objektivnější při posuzování svých profesionálních schopností a osobních vztahů, dostane se nám možnosti začít budovat nové světy v sobě samých i v okolním světě, který nás obklopuje. A vědomí své vlastní jedinečnosti a celistvosti v nás přetrvá.
 
Vytvořeno systémem web-rychle.cz